NJF 2021!!!
Het Nederlands Jongleerfestival (NJF) is een vierdaags festival dat jaarlijks tijdens het Hemelvaartweekend plaatsvindt. dit jaar valt het NJF in het weekend van 13 mei t/m 16 Mei 2021. Op het NJF komen normaal 250 tot 500 beginnende en gevorderde jongleurs uit Nederland en omstreken samen. De voornaamste discipline is dan ook het jongleren, maar er is ook meer dan genoeg ruimte voor andere circusdisciplines!
Het festival vindt elk jaar op een andere locatie in Nederland plaats. Dit maakt iedere editie van het NJF uniek en onvergetelijk. Helaas kon NJF 2020 geen doorgang vinden. Ook NJF 2021 kan niet op de normale manier plaats vinden! NJF 2021 zal dan ook online plaats vinden, hierbij denken we aan een opennings show, Galashow, games, Renegade, workshops en een zoom die 4 dagen open staat om contact te hebben met andere!

The Dutch Juggling Festival (NJF) is a four-day festival that takes place annually during the Ascension weekend. this year the NJF will be held in the weekend of May 13 to May 16, 2021. Normally 250 to 500 novice and advanced jugglers from the Netherlands and surroundings come together at the NJF. The main discipline is juggling, but there is also more than enough room for other circus disciplines!
The festival takes place every year at a different location in the Netherlands. This makes every edition of the NJF unique and unforgettable. Unfortunately NJF 2020 could not take place. NJF 2021 cannot take place in the normal way either!
NJF 2021 will therefore take place online, here we think of an opening show, Galashow, games, Renegade, workshops and a zoom that is open for 4 days to have contact with others!​  

Locatie/Location
Het NJF 2021 zal online gaan plaatsvinden! Als jeugdcircusen in Mei weer open mogen is het mischien een idee om daar samen aan het online festival deel te nemen. 

The NJF 2021 will take place online! If youth circuses are allowed to reopen in May, it might be an idea to participate in the online festival together there.​  

Programma/Program
Op dit moment is het programma in de maak. Deze zal hier verschijnen zodra het vorm heeft gekregen.
We zoeken nog jongleurs die workshops willen geven. En artiesten voor de galashow.
 
The timetable for this year is still in progress. It will appear once it is finished.
We are still looking for jugglers who want to give workshops. And artists for the gala show.  

Programma/program

Gala show
Alle artiesten voor de Galashow zijn geboekt! 6 video acts en 1 live act.
Het is een show waarin jongleren de boventoon voert. maar ook ander circus diciplines zullen aanwezig zijn.
Voor de online show zullen wij een klein bedrag vragen, dit bedrag zal geheel naar de artiesten gaan!
 
All artists for the Galashow are booked! 6 video acts and 1 live act.
It is a show where juggling predominates. but also other circus disciplines will be present.
For the online show we will ask a small amount, this amount will go entirely to the artists! ​ 

Gala show tickets

GALA SHOW ARTISTS

Georganiseerd door jongleurs voor jongleurs
Organized by jugglers for jugglers

TEAM

Diane van Oosterhout
Jewannes Franse
Eric van Oosterhout